نمایش 1–12 از 17 نتیجه

محصولات

آنتن دیش فاز 34dbi پایه EASY

موجود

5,590,000 تومان

آنتن دیش فاز 34dbi پایه eco

موجود

5,370,000 تومان

آنتن دیش فاز 32dbi پایه EASY

موجود

5,290,000 تومان

آنتن دیش فاز 32dbi پایه eco

موجود

5,100,000 تومان

آنتن دیش فاز 30dbi ISO پایه EASY

موجود

4,778,000 تومان

آنتن دیش فاز 30dbi ISO پایه ECO

موجود

4,390,000 تومان

آنتن دیش فاز 30dbi پایه EASY

موجود

4,267,000 تومان

آنتن دیش فاز 27dbi ISO پایه EASY

موجود

3,420,000 تومان

آنتن دیش فاز 25dbi ISO پایه EASY

موجود

2,698,000 تومان

آنتن دیش فاز 25dbi ISO پایه ECO

موجود

2,335,000 تومان