تخفیف ها

تخفیف ویژه بلک فرایدی black friday فروشگاه کارنو

روتر میکروتیک CCR2216-1G-12XS-2XQ

موجود

155,200,000 تومان

کر روتر میکروتیک +CCR2116-12G-4S

موجود

71,500,000 تومان

روتر +CCR2004-16G-2S میکروتیک

موجود

27,000,000 تومان

سوئیچ میکروتیک CRS112-8P-4S-IN

موجود

10,760,000 تومان

رادیو وایرلس میکروتیک DynaDish 5

موجود

10,480,000 تومان

روتر میکروتیک مدل RB3011UiAS-RM

موجود

10,300,000 تومان

آنتن دیش فاز 34dbi پایه EASY

موجود

5,590,000 تومان

آنتن دیش فاز 34dbi پایه eco

موجود

5,370,000 تومان

آنتن دیش فاز 32dbi پایه EASY

موجود

5,290,000 تومان

اکسس پوینت میکروتیک cAP XL ac

موجود

5,140,000 تومان

آنتن دیش فاز 32dbi پایه eco

موجود

5,100,000 تومان

آنتن دیش فاز 30dbi ISO پایه EASY

موجود

4,778,000 تومان

آنتن دیش فاز 30dbi ISO پایه ECO

موجود

4,390,000 تومان

آنتن دیش فاز 30dbi پایه EASY

موجود

4,267,000 تومان

ماژول میکروتیک S+RJ10

موجود

3,840,000 تومان

آنتن دیش فاز 27dbi ISO پایه EASY

موجود

3,420,000 تومان

ماژول میکروتیک S+85DLC03D

موجود

3,280,000 تومان

آنتن دیش فاز 25dbi ISO پایه EASY

موجود

2,698,000 تومان

آنتن دیش فاز 25dbi ISO پایه ECO

موجود

2,335,000 تومان

ماژول میکروتیک S-RJ01

موجود

1,990,000 تومان

ماژول میکروتیک S-85DLC05D

موجود

1,300,000 تومان

آداپتور میکروتیک RBPOE

موجود

195,000 تومان

تجهیزات اکتیو

تخفیف ویژه

تخفیف ویژه

تخفیف ویژه

تخفیف ویژه