برند فاز -Phase- متعلق به شرکت فراموج سازان ارتباطات پارسیان در کشور ایران می باشد که شرکت پارسیانا(کارنو) به عنوان نمایندگی اصلی در جنوب کشور می باشد و این شرکت تولید کننده آنتن های وایرلس 5.8GHz , 2.4GHz , VHF و تجهیزات مخابراتی و پیگتیل می باشد.

           

آنتن وایرلس تولید شده در شرکت فراموج سازان به نام "آنتن فاز" را بعضاً با صفات "انتن وایرلس ارزان" یا "انتن وایرلس برد بلند" می شناسند ولی ما به عنوان تولید کننده آنتن وایرلس و تولید کننده تجهیزات شبکه در معروف ترین محصولمان به نام" آنتن 3 بعدی" یا "آنتن 3D" در صنعت ساخت آنتن ، با نوآوری در تیون آنتن توانستیم زاویه انتشار آنتن را اصلاح کنیم و ابزاراین کار را به خریدارهایمان و کسانی که به برند ایرانی فاز اعتماد کردند ، قرار بدهیم. فراموج بابت این نوآوری و ایرانی بودناین فناوری به خود می بالد که مشابه خارجی ندارد و "آنتن ایرانی" و کلاً "برند ایرانی" را قابل اعتماد و برتر از مشابه های خارجی آن تولید کرده است.