تمایل اپل به سرمایه گذاری در متاورس

تمایل اپل به سرمایه گذاری در متاورس

از گـفته های تیم کوک در کنفرانس مالی میتـوان فهمید که اپـل یکی از سـرمـایه گـذارن و بـازیگران اصلی در رشد و توسعه مـتاورس خـواهد بـود. علاوه بر سـرمـایه گـذاری­های اپـل در واقعیت مـجازی (Virtual Reality) و واقعیت افـزوده(Augmented Reality)، شـایعات و اطـلاعـات افـشا شـده حـاکی از آن اسـت که اپـل نـقش مهمی در آینده واقعیت مـجازی ایفا می کند که بـرخی آن را "مـتاورس" (Metaverse) می نـامـند.

 تیم کوک، مـدیر عـامـل اپـل تـایید کرد که این شـرکت به تـوسـعه این بـخش علاقه­مند اسـت و پیش از این در واقعیت افـزوده سـرمـایه­گـذاری کرده اسـت. وقتی در مـورد مـتاورس از تیم کوک سـوال شـد صـریحا گـفت که "مـا یک شـرکت در تـجارت نـوآوری هستیم" و "مـا بیش از 14000 بـرنـامه واقعیت افـزوده در اپ اسـتور داریم" اگرچه  پـاسـخهای مـدیر عـامـل پیرامـون مـوضـوعـات واقعیت مـجازی، واقعیت افـزوده و سـایر مـوارد کلی بود بـا این حـال، کوک اضـافه کرد که اپـل "پـتانسیل زیادی" در این فـضا می بیند و "بـر این اسـاس" سـرمـایه گـذاری می کند. قـابـل ذکر اسـت که کوک هرگـز در پـاسـخ خـود کلمه "Metaverse" را نـگفت. مـتاورس به یک ایده مـفهومی اشـاره دارد که در آینده افـراد از هدسـت­های واقعیت مـجازی بـرای انـجام کار، شـرکت در رویدادها یا مـعاشـرت اسـتفاده خـوهند کرد. تـلاش های اولیه بـرای چنین واقعیتی توسط شرکت مـتا که قـبلاً فیس بـوک نـام داشـت، انـجام شده است.

 اشـاره کوک به اپلیکیشن های واقعیت افـزوده تـعجب آور نیست و اپـل از زمـان اضـافه شـدن LiDAR به iPad Pro و iPhone 12 Pro بـرای تجـربه­های اصلی واقعیت افـزوده تـلاش کرده اسـت. شـایع اسـت که اپـل در حـال کار بـر روی یک هدسـت واقعیت مـجازی اسـت که می تـوانـد در سـال 2022 عـرضه شـود. چنین هدسـتی به مـردم اجـازه می دهد تـا بـا مـتاورس تـعامـل داشـته بـاشـند، اگـرچه بـرخی شـایعات حـاکی از آن اسـت که این اصطلاح محدود به اپل نمی­شود.

نظرات بازدیدکنندگان